Xprecia Prime Coagulation

Xprecia Prime™ Coagulation Analyzer

Xprecia Stride Coagulation

Xprecia Stride™ Coagulation Analyzer

Xprecia Prime Pt Inr Test Strips

Xprecia Prime™ PT/INR Test Strips

Xprecia Stride Ptinr Test Strips

Xprecia Stride™ PT/INR Test Strips

Xprecia Liquid Quality Controls Lqc